Menu Đóng

Gen liên quan tới hội chứng tự kỷ và rối loạn ADHD

I. Giới thiệu

Hội chứng tự kỷ (Autism Spectrum Disorder – ASD) và rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) là hai trong số các rối loạn phát triển tâm lý phổ biến ảnh hưởng đến trẻ em và người trưởng thành trên khắp thế giới. Đặc điểm của chúng là sự khác biệt trong cách tư duy, tương tác xã hội và kiểm soát hành vi. Mặc dù nguyên nhân cụ thể của cả hai rối loạn này vẫn đang được nghiên cứu nhưng vai trò của yếu tố di truyền đã được xác định là quan trọng trong việc hiểu về nguyên nhân của chúng. Bài viết này sẽ khám phá các khía cạnh của gen liên quan tới hội chứng tự kỷ và rối loạn ADHD, bao gồm cơ hội và thách thức trong nghiên cứu và quản lý rối loạn này.

II. Gen và di truyền

Di truyền là tác nhân quan trọng trong phát triển của ASD và ADHD. Tuy nhiên, không có một gen cụ thể nào được xác định là nó gây ra ở hai rối loạn này bởi chúng đa dạng trong vấn đề di truyền.

1. Gen liên quan tới Hội Chứng Tự Kỷ (ASD)

Hội chứng tự kỷ là một rối loạn phát triển có tính di truyền cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu có một người trong gia đình bị tự kỷ, nguy cơ bị tự kỷ ở những người thân khác trong gia đình sẽ cao hơn so với người không có tiền sử tự kỷ trong gia đình. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của di truyền.

Các nghiên cứu liên quan đến ASD đã tìm ra một số gen đang được xem xét một cách cụ thể:

 • Gen liên quan đến sự phát triển não bộ: Các nghiên cứu đã phát hiện một số biến thể trong gen liên quan đến phát triển não bộ, như gen CNTNAP2, NRXN1, và SHANK3, có thể gây ra nguy cơ cao hơn cho ASD.
 • Gen liên quan đến sự tương tác xã hội: Các gen như OXTR và CDH10 đã được liên kết với khả năng tương tác xã hội và giao tiếp của những người tự kỷ thường gặp khó khăn.
 • Gen liên quan đến di truyền tự doanh: Một số trẻ tự kỷ có gen đặc biệt liên quan đến khả năng tư duy sâu rộng và chuyên sâu trong một lĩnh vực cụ thể, được gọi là “di truyền tự doanh.”

2. Gen liên quan tới Rối Loạn ADHD

ADHD cũng có yếu tố di truyền mạnh mẽ. Nếu một người trong gia đình mắc ADHD, nguy cơ mắc ADHD ở các thành viên khác trong gia đình sẽ tăng lên. Nhiều gen đã được liên quan đến ADHD, nhưng không có một gen cụ thể nào được xác định là gây ra rối loạn này.

Các nghiên cứu di truyền về ADHD đã chỉ ra sự phức tạp trong vai trò của gen. ADHD có thể được xem xét là một rối loạn đa yếu tố, nghĩa là nó có sự ảnh hưởng của nhiều gen khác nhau. Một số gene đang được nghiên cứu bao gồm:

 • DRD4: Gen này liên quan đến hệ thống dopamin, một chất trung gian trong não liên quan đến sự tập trung và kiểm soát hành vi. Biến thể 7R của DRD4 đã được liên kết với nguy cơ cao hơn mắc ADHD.
 • DAT1: Gen liên quan đến chất vận chuyển dopamine trong não. Một biến thể của DAT1 có thể tăng nguy cơ mắc ADHD.
 • COMT: Gen này liên quan đến quá trình phân giải dopamine. Các biến thể của COMT có thể ảnh hưởng đến triệu chứng ADHD.

III. Mối quan hệ giữa Gen và môi trường

Mặc dù di truyền đóng vai trò quan trọng trong phát triển của ASD và ADHD, nhưng môi trường cũng có tác động đáng kể. Mối quan hệ giữa gen và môi trường có thể làm tăng hoặc giảm nguy cơ của rối loạn. Ví dụ:

 • Môi trường thai kỳ: Các yếu tố trong môi trường thai kỳ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Gặp phải tác động tiêu cực, chẳng hạn như thụ động kháng nghị của mẹ đối với thai kỳ hoặc tiếp xúc với các hạt kim loại nặng, có thể tăng nguy cơ mắc cả ASD và ADHD.
 • Môi trường sớm: Môi trường gia đình và sự quan tâm trong gia đình có thể ảnh hưởng đến triệu chứng và mức độ nặng của cả hai rối loạn. Gia đình cung cấp sự hỗ trợ tinh thần và xây dựng môi trường tích cực có thể giúp người tự kỷ và người mắc ADHD phát triển kỹ năng xã hội và tư duy tốt hơn.
 • Nhiễm độc và viêm nhiễm: Tiếp xúc với các hạt kim loại nặng và các chất gây viêm nhiễm trong môi trường có thể ảnh hưởng đến phát triển não bộ và tạo ra triệu chứng tương tự với ASD và ADHD.

IV. Thách thức trong nghiên cứu Gen

Nghiên cứu về di truyền của ASD và ADHD đang đối mặt với nhiều thách thức:

 • Sự phức tạp của di truyền: Cả hai rối loạn đều có nhiều gen ảnh hưởng và môi trường cũng có tác động đáng kể. Sự phức tạp này làm cho việc xác định gen cụ thể và cách chúng tương tác trở nên khó khăn.
 • Tương tác giữa gen và môi trường: Nghiên cứu di truyền cần phải xem xét tương tác giữa gen và môi trường. Điều này đòi hỏi sự theo dõi cận thận của trẻ từ thời kỳ thai kỳ đến thời kỳ trưởng thành.
 • Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu di truyền: Nghiên cứu di truyền mang lại thông tin quý báu về nguyên nhân của ASD và ADHD, nhưng ngược lại cũng có nhiều nhược điểm. Đặc biệt, không thể dự đoán trước cụ thể liệu một đứa trẻ có mắc rối loạn hay không và không thể cung cấp thông tin về cách điều trị cụ thể.

V. Quản Lý và Điều Trị

Điều trị cho người bị Hội chứng Tự kỷ (ASD) và Rối loạn Tăng động Giảm chú ý (ADHD) thường là một quá trình đa dạng và cá nhân hóa, được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa gia đình, chuyên gia y tế, và giáo viên.

 • Dự đoán nguy cơ: Nghiên cứu về di truyền có thể giúp xác định nguy cơ mắc rối loạn và các triệu chứng cụ thể ở từng người. Điều này có thể giúp trong việc xác định và theo dõi sớm, đồng thời cung cấp cơ hội để can thiệp kịp thời.
 • Điều trị cá nhân hóa: Hiểu rõ gen của mỗi người có thể giúp phát triển các phương pháp điều trị cá nhân hóa. Điều này bao gồm việc chọn loại thuốc và kế hoạch điều trị tốt nhất dựa trên biến thể gen cụ thể của người bệnh.
 • Nghiên cứu tập trung: Các nghiên cứu gen có thể giúp tập trung vào việc hiểu rõ hơn về các biến thể cụ thể và tác động của chúng đối với rối loạn. Điều này có thể dẫn đến phát triển các phương pháp điều trị mới và hiệu quả hơn.

Mối quan hệ giữa gen và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và hội chứng tự kỷ (ASD) là một lĩnh vực nghiên cứu đầy thách thức. Di truyền đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và biểu hiện của cả hai rối loạn này, nhưng môi trường cũng có tác động để hiểu rõ hơn về vai trò của gen có thể giúp phát triển các phương pháp điều trị cá nhân hóa và cải thiện quản lý của ASD và ADHD.

Dr PSY Việt Nam - Chậm nói & Chậm phát triển
Home
Hotline
Chỉ đường
Liên hệ
Zalo Chat